Becker-Migdisova, Elena E.
(22.10.1909 - 08.10.1989)